Poslovno izobraževalni zajtrk: Komunikacija, nastop in odnosi z javnostmi podjetja

Prisrčno vzdušje je napolnilo predavalno dvorano v poslovni coni Tezno, kjer so se 16. aprila zbrali podjetniki in ti, ki na to pot šele stopajo, da bi prisluhnili predavanju, osebnim izkušnjam in znanju na področju komunikacije. V sklopu poslovno-izobraževalnih zajtrkov, ki jih organizira revija Direktor, Agencija Evra in Cona Tezno se ob sproščenem druženju, vsak mesec predstavijo zanimive teme in sogovorniki, ki predstavijo področje, na katerem domujejo. Tokratna tema je nosila naslov »Komunikacija, nastop in odnosi z javnostmi podjetja«, kjer so svoje izkušnje, znanje in poglede predstavile Anita Mlakar, svetovalka upravljanja odnosov z javnostmi, z gostjama Polono Požgan in Mojco Pehant, strokovnjakinjama za poslovno komunikacijo in ustanoviteljicama podjetja Retorik.

Zmotno je razmišljanje, da gre za odnos z javnostjo, saj govorimo z več javnostmi, je poudarila Anita Mlakar in dodala, da se poslovno komuniciranje prične v trenutku, ko se podjetje odpre; pri čemer je vloga PR službe, dvigovanje vrednot in ugleda podjetja, kar posledično nosi večjo prepoznavnost na trgu, boljšo prodajo in več zaslužka. Zato je potrebno za vsak kanal posebej postaviti cilje, strategije, orodje in vsebino, pri čemer zaposleni predstavljajo enega od pomembnejših kanalov, saj so ambasadorji podjetja navzven, je izpostavila in dodala, da pri odnosu z javnostmi gre vedno za odnos z ljudmi, pa naj so to stranke, dobavitelji, zaposleni.  

Mojca Pehant je kot bistvo komunikacije izpostavila vzpostavljanje odnosov, medtem ko je retorika, ožja disciplina komunikacije, in je veščina prepričevanja, je dodala in omenila komunikacijski model, ki ga je leta 1972 razvil psiholog Albert Mehrabian, kjer je v svojih raziskavah ugotovil, da 7 % sporočila oblikujejo besede, 38 % sporočila oblikuje barva, ton, višina, dinamika glasu in 55 % sporočila oblikujejo nebesedne sestavine. Kljub temu je poznavanje vsebine ključnega pomena, saj v nasprotnem ne moremo biti prepričljivi v javnem nastopu.

Pojavljanje v javnosti je javen nastop in kaj je v poslovnem svetu sprejemljivo ali ne, je izpostavila Polona Požgan, kateri je pomembnejše dobro počutje kakor uraden poslovni izgled, ter pri tem dodala, da je poslovni bonton tudi to, kaj kažemo z držo telesa in kako komuniciramo. Če na poslovnem srečanju, damo pred seboj telefon, ali med pogovorom, namesto da se posvetimo sogovorniku, raje brskamo po telefonu, tudi s tem sporočamo veliko. Prav tako meni, da so stvari, ki se ne morejo deliti na poslovni ali privatni del in če v službi ne znaš poslušati, tudi doma ne znaš poslušati. Veščina dobrega komunikatorja pa je, da zna poslušati in slišati. Ljudje večinoma ne znajo poslušati, ker vsak razmišlja, kaj bo povedal in tako poslušajo z namenom, da bi odgovorili in ne da bi razumeli. Pa vendar, vse se da naučiti in priučiti in komunikacija ni izjema. Tako kot je pri vrhunskih športnikih ključna samodisciplina in vaja, enako je tudi pri komunikaciji.

Poslovno izobraževalni zajtrk, kjer so gostje delile primere iz prakse, je doprinesel k sproščenemu vzdušju in pogovoru, kjer so se med drugim odprle teme, etika in PR, meritve in kazalniki odziva dobrega PR in kako izboljšati lastno komunikacijsko veščino, kar so bila ena izmed vprašanj občinstva. Beseda »komunicirati« izvira iz latinske besede communicare, pomeni nekaj skupno narediti, podeliti, sporočiti, posvetovati se, razpravljati o nečem; je dvosmerna cesta, kjer vsak posameznik deli svoje izkušnje in spoznanja in tako se je skupno druženje nadaljevalo ob pogostitvi, domačemu zajtrku in ob dobri kavi.

V I D E O

F O T O G R A F I J E


AVTORSKE PRAVICE

Vse vsebine, ki so objavljene na spletni strani almiracatovic.com so avtorsko zaščitene in se smejo uporabljati zgolj v obsegu in na način, kot določa zakonodaja, ki ureja varstvo avtorskih pravic, in v skladu s pogoji uporabe vsebin, kot so opredeljeni v nadaljevanju. Imetnik vseh navedenih avtorskih pravic je Almira Ćatović. Besedila, članki in reportaže, fotografije, avdio in video posnetki se ne smejo uporabljati, če za to nimate izrecnega pisnega soglasja.

Kratko citiranje in povzemanje vsebin je vedno dovoljeno, dokler je citat ali povzemanje v mejah razumnega, pri čemer je razumna dolžina citata največ tri stavke, ki pa hkrati ne smejo presegati 50 odstotkov dolžine vsebine, ki jo citirate ali povzemate. Pri citiranju ali povzemanju morate navesti avtorja vsebine in spletno stran. Daljše povzemanje vsebine ali citiranje v tiskanih ali elektronskih medijih je dovoljeno le po predhodni odobritvi in z izrecnim pisnim soglasjem. Avtor v skladu z veljavno zakonodajo izrecno prepoveduje, da se brez izrecnega pisnega soglasja reproducira v tisku ali spletni obliki.

Širjenje vsebine na socialnih omrežjih je dovoljeno, kadar vključite elektronsko povezavo na originalno vsebino.


۞

ssk.png