Zgodba posekanih lip na Cesti zmage

AlmiraCatovic_Lipe (7).jpg

In medtem ko prihajajo v medijski prostor članki, kako je občina uspešno prenovila ulico in posadila drevesa na Cesti zmage, me je zanimalo, kaj se je zgodilo s posekom močnih in zdravih, skoraj sto let starih lip, ki krasile so Vurnikovo kolonijo. 92 prekrasnih dreves je izginilo in kot pravi Slavko Gazvoda, pobudnik gibanja civilne iniciative Drevored Cesta zmage, je ulica izgubila svojo dušo. Danes na skoraj prenovljeni cesti stojijo nova drevesca, ki spominjajo na brezobzirno manipulacijo, ki zgodila se je na teh tleh.

Zgodilo se je

Na Taboru, predelu mesta Maribor je ulica, imenovana Cesta zmage, ki bila je znamenita po čudovitem lipovem drevoredu; tamkajšnje naselje t. i. Vurnikova kolonija je spomeniško zaščitena, ne pa tudi drevored. V javnost je prišla informacija, da občina namerava prenoviti ulico celostno in pri tem posekati drevored. Medtem ko so na občini zatrjevali, da so pravočasno seznanjali javnost, so krajani izražali jezo, saj jim do zadnjega dneva ni bilo predstavljeno, kaj bodo naredili z grobim posegom v njihovo okolje, a na občini so pojasnjevali, da se o prenovi Ceste zmage na pobudo mestne četrti govori že zadnjih nekaj let, natančneje od 2014. Kljub izmikanju dialoga je do sestanka krajanov vendarle prišlo in to en dan pred predvidenim začetkom del, kar na občini smatrajo kot pravočasno organiziran sklic. Tako so krajani prvič bili seznanjeni s projektno dokumentacijo o prenovi ceste, doslej namreč še ni bila javno objavljena, kar je potrdil tudi Samo Peter Medved iz družbe Lineal, kjer so to dokumentacijo pripravili. Dan pred srečanjem je civilna iniciativa pozvala krajane na sprehod med lipami, ki se ga je udeležilo več kot sto protestnikov. Se pa je formirala še ena civilna iniciativa, ki pa je projekt prenove podpirala in s tem tudi posek dreves. 

V polni učilnici OŠ Angela Besednjaka, kjer je potekal zbor krajanov, so se slišali izgovori, da so drevesa stara, da so drevesa bolna, da so drevesa nevarna, pri tem pa je krajinski arhitekt iz arborističnega poročila bral samo tiste dele, ki so mu ustrezali. Njegov argument so člani civilne iniciative izpodbili tako, da so arboristično poročilo prebrali v celoti in do konca. Namreč arboristična ocena je pokazala, da je več kot 60 odstotkov dreves zdravih. Pri tem je vsekakor potrebno izpostaviti pritožbe nekaterih stanovalcev, da jim drevesne korenine vdirajo v kleti, da prebijajo asfalt, ter pri tem opomniti, da je to posledica nepravilnega ravnanja z drevesi v mestnih središčih. Vsekakor je za urejanje dreves temu potrebno za to usposobljeno podjetje. Na sestanku sta bila prisotna tudi dva varnostnika, ki naj bi ju najela šola, a vendar sta imela naredbo odstraniti tiste, ki so jasno izrazili svoje nestrinjanje. Padale so tudi takšne cvetke, da mnenja lahko izrazijo samo stanovalci omenjene ulice in da naj pošljejo vprašanja na katera jim bo odgovorjeno po mailu in ostali načini izogibanja podajanja jasnih odgovorov. Na samem sestanku je odnos do krajanov bil skrajno poniževalen in če citiram besede koordinatorice sestanka Marine Svečko  »bodite tiho, bo stroka zdaj povedala« se je arogantnost pokazala v vsej svoji luči. No, pa poglejmo, kaj pravi stroka.

Investitor projekta je Mestna občina Maribor, vrednost del je dober milijon evrov. Projekt mora biti zaključen do novembra letos. Občina pri tem namerava posekati 79 in na novo zasaditi 74 dreves. V projektu ureditve so načrtovali ureditev vseh komunalnih vodov in priključkov do hiš, ureditev javne razsvetljave, novo asfaltiranje pločnika in cestišča, povečanje števila parkirnih mest in zamenjava celotnega drevoreda, kjer pravijo, da ne gre za posek drevoreda, temveč za zamenjavo dreves. Kaj se je zgodilo s posekanimi lipami ni znano, je pa v Dokumentu identifikacije investicijskega projekta obnova Cesta zmage zapisano, kako Mestna občina Maribor želi s tem projektom izboljšati bivanjske pogoje prebivalstva.

Klasični manipulativni triki

Med klasičnimi manipulativnimi triki so se izpostavili slednji, in sicer »ni časa« kar je vedno vezano na prvotno prikrivanje informacij, ko pa ta vseeno v javnost pricurlja pa za iskanje rešitve ni časa in posledično se ustvarja pritisk ter posredno manipulira javnost, da civilna iniciativa zavira napredek in bodo zaradi njih izgubili projekt. Druga zadeva je »neodzivnost oz ignoriranje«, vse dokler zadeva ne pride v medije, nakar se skliče sestanek, ki v resnici nima namena iskanja rešitve, ampak je zgolj zaradi formalnosti same ali po domače rečeno, dobro zgleda na papirju. Pri tem resnično upam, da obstajajo izjeme. Osnovnošolski prijem »deli in vladaj« še vedno deluje, kjer se na osnovi dezinformacij ali pol resnic skrega ljudi med seboj. Tako so prebivalce ulice na Cesti zmage med seboj pokregali, podobno se je zgodilo s prebivalci Rogoze, s to razliko, da se je članom civilne iniciative tudi grozilo. In najbolj klasičen prijem od vseh pa je »če nisi z nami si proti nam«, s tem mislim na izjave, »če ste za ohranitev lipovega drevoreda ste proti prenovi ulice« ali »če ste za rogoški gozd, potem ste proti Magni,« in sedaj na Ptuju, »če ste za ohranitev 7 dreves, ste proti obnovi tržnice«, pri čemer vsi dodajajo, da bo zaradi tega projekt padel v vodo. To so laži, s katerimi se manipulira javno mnenje. Resnica je, da je možna prenova tržnice in ohranitev 7 dreves, da je bila možna prenova ulice in ohranitev lipovega drevoreda.

۞

ssk.png