AMERIŠKA KAVA

Šest enot varstveno-delovnega centra Polž je združilo moči in na letošnji prireditvi Prideš na kavo, predstavilo Ameriko. Predstavili so avtohtone prebivalce Amerike, pa obred s pipo miru, nadaljevali s prihodom Kolumba ter predstavili petje in ples, manjkal pa ni niti ameriški nogomet. Ameriko smo spoznavali tudi skozi oči Američanov, ki živijo v Sloveniji ter prisluhnili zgodbama Rona Mezta, ki se je iz puščavske Nevade preselil v zeleno Slovenijo, kjer se danes ukvarja z biološkim kmetijstvom ter se nasmehnili simpatični Amy Bordon in njeni zgodbi, kako jo je pot pripeljala v Evropo, ljubezen pa v Slovenijo in je danes mamica petih hčera. Svojo izkušnjo na specialni olimpijadi in seveda medalje je predstavil Jure Korber ter opisal njegovo izjemno izkušnjo. Med številnimi nastopajočimi, ki so soustvarjali pri tem dogodku, je tudi glas izjemnega Aleš Hadalina, ki nas je odpeljal v čudovit svet. In v čudovit svet Amerike so nas odpeljale kulinarične dobrote, ki so jih pripravili varovanci v sodelovanju z gostinsko in turistično šolo.

Six units of the Day Center Snail joined forces and in this year’s event Come for a coffee, where this year America was introduced. First, the indigenous people of America was presented and ceremony smoking a peace pipe then continued with the arrival of Columbus along with singing and dancing. Even American football was introduced. America was also introduced through the eyes of Americans living in Slovenia, so we listen to the story of Ron Mezt, who moved from the desert Nevada into the green Slovenia and is now engaged in organic farming. Also, Amy Bordon shared her story how life led her from California to Europe and how she found love in Slovenia and is now a mother of five daughters. Jure Korber presented his outstanding experience and of course medals from the Special Olympics. Among the many performers who helped with this event is also an exceptional voice of Aleš Hadalin that took us into the wonderful world, and part of that world was also culinary delights.

***

 V I D E O

***

Fotografije dogodka | Photos of event

۞

ssk.png