Deportation Jews from Maribor and story about family Morpurgo

 The documentary exhibition of the Split City Museum presents life and work of Vid Morpurgo, one of the most prominent personalities in Split in the second half of the 19th and the beginning of the 20th century. Exhibition took place in in the oldest preserved synagogues in Central Europe.

The story begins, on 18 March 1496, when Emperor Maximillian I issued a decree on the expulsion of the Jews from Styria, Wiener Neustadt and Neunkirchen. The Maribor Jews, who at that time represented one of the most prosperous and important Jewish communities in all the Inner Austrian lands, thus had to leave the city by the Drava river and move to other places. In the new places, individual exiled Maribor Jews took the Marpurgo or Morpurgo surnames and thus carried the name of their former home city abroad.

In 2016, marks 520 years since the medieval exile of the Jews from Styria thus the city of Maribor. To commemorate this sad milestone and warn against similar ones, the Center of Jewish Cultural Heritage Synagogue Maribor designed a two-year project Tracing the paths of Maribor Jews. Its aim is to present to the public the medieval history of the Maribor Jews, as well as – in the example of the Morpurgo family – their life paths and fates in the last five centuries. In the framework of the project, we will prepare different programmes, from lectures and presentations, an international scientific meeting to pedagogical and andragogic activities. The beginning and the closure of the project will be marked by two exhibitions. The first one is the present exhibition Vid Morpurgo and his lifetime that was prepared by the Split City Museum.

Vid, also known as Vito, Morpurgo was born in a renowned Jewish family. As a book shop owner and publisher, a founder of the famous Morpurgo Bookstore which is still operating, a merchant, politician, industrialist and entrepreneur who dealt with the production of liqueurs and wine and who contributed to the development of wine growing and wine making in Split, an initiator of the First steam brickworks factory in Split, the president of the Split Chamber of commerce and trade, a representative in the Dalmatian Parliament, the community chairman and the president of the First People’s Bank of Dalmatia, he was one of Split’s most committed eminent people who were politically and culturally active just in the time of national revival in Dalmatia. Despite his extremely important role, which he played in the political, economic and cultural development of Split and Dalmatia, he always rather stayed in the shadows. Perhaps just because of this, political circumstances and destruction of the Archives of the Split Jewish Community during the Second World War, for several decades, his role in social and political life of Split was not sufficiently appreciated in public, and his work and activity not researched thoroughly enough up until 2010, when the Split City Museum presented the life and work of this grand and ambitious Split and Dalmatian personality with the exhibition.

The honorary sponsor of the visiting of the Vid Morpurgo and his lifetime exhibition is Her Excellency Vesna Terzić, Croatian Ambassador to Slovenia.

pero-barvn3.png

[English above | Slovenian below]

Izgon Judov iz Maribora in zgodba družine Morpurgi

Judje se tekom zgodovine srečujejo s skoraj enako zgodbo, zgodbo povezano z gospodarsko žilico in izgonom. In takšna je tudi zgodba, ki prihaja iz Maribora, kjer je nekoč bil center judovskih skupnosti na Slovenskem. Letos mineva 520 let od srednjeveškega izgona Judov s Štajerske oziroma iz Maribora in v povezavi s tem, so v Mariboru gostili dokumentarno gostujočo razstavo Mestnega muzeja Split, ki so predstavili življenje in delo enega najvidnejših osebnosti Splita, Vid Morpurga, ki je bil med najbolj angažiranimi splitskimi ugledneži v času narodnega preporoda v Dalmaciji.

Mariborska judovska skupnost se je začela razvija med letoma 1274 in 1296 in velja za eno izmed največjih srednjeveških judovskih skupnosti na Slovenskem, kjer je Maribor bil tako kulturno kot gospodarsko središče judovstva v tedanjih notranjeavstrijskih deželah. Na začetku 15. stoletja mariborska judovska skupnost doživi največji razcvet, pri čemer naj bi bilo v mestu in njegovi okolici živelo približno 300 Judov. Središče četrti je bilo v današnji Židovski ulici, kjer je ob majhnem trgu stala sinagoga, vzhodno od nje je bil vrt z domnevno prvotnim judovskim pokopališčem, za vrtom je v jugovzhodnem vogalu obzidja stala mestna opazovalnica, danes imenovana Židovski stolp. Pod sinagogo je bilo obredno kopališče (mikve), do katerega naj bi bila vodila pot skozi tako imenovana Judovska vrata, v letu 1477 pa je omenjena tudi gradnja judovske šole. Mariborski Judi so sloveli kot uspešni trgovci tako doma kot na tujem; ukvarjali so se tudi s posojili in pri njih so si izposojali vladarji, plemiči, duhovščina, samostani in meščani, kar je pripomoglo k njihovemu izgonu v času gospodarske krize v 15. stoletja, obdobju zaznamovanem z vse pogostejšimi madžarskimi in turškimi vdori.

Z vladavino cesarja Maksimilijana I. so se okrepile zahteve štajerskih in koroških deželnih stanov po izgonu Judov in v letu 1496 je na njihovo prigovarjanje cesar z odlokoma izgnal Jude iz obeh dežel; 6. januar 1497 je bil skrajni rok, ko so morali zapustiti domove. Po izgonu so se mariborski Judi preselili na Dunaj in v Spodnjo Avstrijo, v tako imenovano Šopronjsko županijo na Madžarskem, na Moravsko in Poljsko, v Trst, Gorico, Gradiško, Benetke, Padovo, Split in v mnoge druge kraje, od koder so se razselili po svetu. V novih krajih so se mnogi med njimi poimenovali Marpurgo ali Morpurgo, po srednjeveškem Mariboru. Ta priimek je še danes pogost zlasti v Italiji, najdemo pa ga tudi v Združenih državah Amerike in Izraelu. Jude ponovno srečamo v Mariboru v 19. in 20. Stoletju, kje bi naj živelo približno sto Judov, vendar niso imeli razvite skupnosti, kot je bila ta v srednjem veku. Mnogi med njimi so bili zelo aktivni na gospodarskem področju, zlasti v tekstilni industriji. Njihova zgodba z izgonom se ponovi tudi v Kraljevini Jugoslaviji, zato so nekateri emigrirali iz Maribora še pred vojno, tisti ki so ostali pa so bili takoj po nemški okupaciji v aprilu leta 1941 nacistično preganjani.

Vid, tudi Vito, Morpurgo se je rodil v ugledni splitski judovski družini. Kot knjigarnar in založnik, ustanovitelj znamenite, še danes delujoče Knjigarne Morpurgo, trgovec, politik, industrialec in podjetnik, ki se je ukvarjal s proizvodnjo likerjev in vina in ki je pripomogel k razvoju splitskega vinogradništva in vinarstva. Bil je pobudnik prve parne opekarne v Splitu, predsednik splitske Trgovsko-obrtne zbornice, poslanec v dalmatinskem zboru, občinski predsednik ter predsednik Prve ljudske dalmatinske banke, pri čemer je bil med najbolj angažiranimi splitskimi ugledneži, ki so bili politično in kulturno dejavni prav v času narodnega preporoda v Dalmaciji. Kljub izjemno pomembni vlogi, ki jo je odigral v političnem, gospodarskem in kulturnem razvoju Splita in Dalmacije, pa je zmeraj ostajal nekako v senci. Z razstavo je Mestni muzej Split javnosti prvič doslej skušal celoviteje predstaviti življenje in delo te velike in prizadevne splitske in dalmatinske osebnosti, čigar korenine prihajajo iz Maribora.

Utrinki iz otvoritve razstave, katere se je udeležila tudi Vesna Terzić, hrvaška veleposlanica v Sloveniji.

۞

ssk.png